Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Калининградская областная таможня

20 августа 2019 16:54

KĄ TURI ŽINOTI FIZINIAI ASMENYS, VYKSTANTYS PER EURAZIJOS EKONOMINĖS SĄJUNGOS MUITINĖS SIENĄ

Prekių asmeniniam naudojimui gabenimo per Eurazijos ekonominės sąjungos muitinės sieną fiziniais asmenimis tvarka

 

Šiuo metu Rusijos Federacija yra valstybė - Eurazijos ekonominės sąjungos narė.

Eurazijos ekonominės sąjungos teisė nustato šias sąvokas.

Prekė – bet koks kilnojamas turtas gabenamas per muitinės sieną, tame tarpe informacijos laikmenos, valstybių - Eurazijos ekonominės sąjungos narių valiuta, vertybiniai popieriai ir (ar) valiutos vertybės, kelionės čekiai ir t.t.

Prekės asmeniniam naudojimui – prekės, skirtos fizinių asmenų asmeniniams, šeimos, namų ir kitiems, nesusijusiems su verslo veiklos vykdymu, poreikiams, gabenamos per muitinės sieną lydimajame ar nelydimajame bagaže arba kitu būdu.

Nedalijama prekė asmeniniam naudojimui – prekė asmeniniam naudojimui, kurios svoris daugiau kaip 35 kilogramai, susidedanti iš vieno prekės vieneto ar vieno prekės komplekto, tame tarpe ir gabenama išardyta, nesurinkta, nesukomplektuota ar nebaigta, su sąlyga, kad prekė turi surinktos, sukomplektuotos ar baigtos prekės savybes.

Lydimas bagažas – prekės asmeniniam naudojimui, įskaitant rankinį bagažą, kurias gabena tiesiogiai fizinis asmuo, kertantis muitinės sieną.

Nelydimas bagažas - prekės asmeniniam naudojimui, priklausančios fiziniam asmeniui, perduotos ar perduodamos vežėjui pagal tarptautinio vežimo (transporto ekspedicijos) sutartį faktiškam gabenimui per muitinės sieną ryšium su šio fizinio asmens įvažiavimu į Eurazijos ekonominės sąjungos teritoriją ar jo išvažiavimu iš Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos.

Transporto priemonė asmeniniam naudojimui – auto, moto transporto priemonė, priekaba, laivas ar orlaivis kartu su jų atsarginėmis dalimis ir jų įprastais aksesuarais ir įrengimais, jų įprastuose bakuose esančais degimo-tepimo medžiagomis ir kuru, kurie yra fizinio asmens nuosavybė ar fizinis asmuo juos valdo, jis gabena šias transporto priemones per muitinės sieną tik asmeniniais tikslais, o ne asmenų transportavimui už atlygį, prekių pramoniniam ar komerciniam transportavimui už atlygį ar nemokamai.

Kertant Eurazijos ekonominės sąjungos  muitinės sieną būtina deklaruoti (pildoma keleivių muitinės deklaracija – keleivių muitinės deklaracijos forma yra oficialioje Rusijos FMT svetainėje (http://www.customs.ru) skyriuje „Fiziniams asmenims“):

1) transporto priemones asmeniniam naudojimui, išskyrus transporto priemones asmeniniam naudojimui, kurios įregistruotos valstybių - Eurazijos ekonominės sąjungos narių teritorijoje, kurios laikinai išvežamos iš Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos ir atgal įvežamos į tokią teritoriją;

2) įvežamas prekes, kurių muitinė kaina viršija 500 eurų ekvivalentiškai ir (ar) kurių bendras svoris viršija 25 kg;

3) įvežamas ir išvežamas grynasias pinigines lėšas (banknotus, iždo bilietus, monetas, išskyrus monetas, pagamintas iš tauriųjų metalų) ir (ar) kelionės čekius, kurių suma ekvivalentiškai viršija 10 000 JAV dolerių;

4) įvežamus ir išvežamus piniginius įrankius (vekselius, banko čekius, vertybinius popierius);

5) tauriuosius metalus: įvežamus laikinai, išvežamus (išskyrus laiknai išvežamų juvelyrinių gaminių);

6) brangakmenius: laikinai įvežamus, išvežamus smaragdus, rubinus, safyrus, aleksandritus, perlus natūralius ir apdorotus, unikalius gintaro darinius;

7) kultūros vertybes;

8) išvežamus Rusijos Federacijos valstybinius apdovanojimus;

9) gyvūnus ir augalus, kuriems gresia pavojus išnykti, ju dalis bei gautus iš jų produktus;

10) ginklus ir šaudmenis;

11) įvežamus alkoholinius gėrimus, kurių kiekis daugiau kaip 3 litrai;

12) narkotines medžiagas ir psichotropines medžiagas kaip vaistus pagal medicinos parodymus, esant atitinkamiems dokumentams;

13) civilinės paskirties radijo elektronines priemones ir (ar) aukšto dažnio įrangas, tame tarpe įrengtas ar įeinančias į kitų prekių sudėtį;

14) technines priemones, turinčias šifravimo funkcijas;

15) prekes asmeniniam naudojimui, kurios gautos kaip palikimas, su sąlyga, kad yra dokumentinis tokių prekių gavimo kaip palikimas fakto patvirtinimas;

16) prekes asmeniniam naudojimui, įvežamas lydimame bagaže, jeigu gabenantis jas asmuo turi nelydimą bagažą;

17) kitas prekes, nustatytas Eurazijos ekonominės sąjungos teise.

DĖMESIO! Fizinis asmuo turi teisę savo noru deklaruoti raštu prekes, kurių atžvilgių nebūtinas muitinis deklaravimas raštu  (Eurazijos ekonominės sąjungos Muitinės kodekso 260 straipsnio 10 punktas).

Gabenamų per muitinės sieną prekių deklarantu gali būti kaip valstybės - Eurazijos ekonominės sąjungos narės asmuo, taip ir užsienio asmuo.

prekių asmeniniam naudojimui, kurios priklauso fiziniam asmeniui, kuris nepasiekė 16 metų amžiaus, muitinį deklaravimą atlieka jį lydintis asmuo (vienas iš tėvų, įvaikintojas, šio asmens globėjas, o išvažiuojant (įvažiuojant) organizuotai nepilnamečių vaikų grupei – grupės vadovas).

Muitinės deklaracijos nepateikimas nurodytų prekių atžvilgiu nagrinėjamas kaip pareiškimas dėl to, kad fizinis asmuo neturi prekių, kurios turi būti deklaruotos. Jeigu pasirinktinai atlikus muitinę kontrolę rastos prekės, kurios turi būti deklaruotos, tai asmuo patraukiamas atsakomybėn pagal valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės įstatymus.

Netikrų duomenų pranešimas keleivių muitinės deklaracijoje patraukia asmenį atsakomybėn pagal valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės įstatymus.

Keleivių muitinės deklaracijos pateikimą turi lydėti pateikiami muitinės institucijai dokumentai, patvirtinantys pareikštus joje duomenis (Eurazijos ekonominės sąjungos Muitinės kodekso 261 straipsnio 1 punktas).

Tokie dokumentai yra:

1) asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai  (tame tarpe ir nepilnamečio vaiko);

2) dokumentai, patvirtinantys nepilnamečio asmens įsūnijimą ir globą;

3) dokumentai, patvirtinantys deklaruojamų prekių asmeniniam naudojimui kainą;

4) transporto (vežimo) dokumentai;

5) dokumentai, kurie patvirtina teisę turėti muitinės mokesčių mokėjimo lengvatas, tame tarpe patvirtina laikiną prekių asmeniniam naudojimui įvežimą (išvežimą) fiziniu asmeniu bei patvirtina, kad fizinis asmuo pripažintas pabėgėliu, priverstiniu persikėlėliu arba persikelia į nuolatinę gyvenamąją vietą;

6) dokumentai, patvirtinantys, kad laikomąsi apribojimų, išskyrus netarifinio ir techninio regulaivimo priemones;

7) dokumentai, kuriuose yra duomenys, leidžiantys identifikuoti asmeninio naudojimo transporto priemonę;

8) dokumentai, patvirtinantys teisę valdyti (vairuoti), naudotis (ar) disponuoti asmeninio naudojimo transporto priemone;

9) kiti dokumentai ir duomenys, kurių pateikimą numato Eurazijos ekonominės sąjungos teisė.

Į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją be muitinės mokesčių mokėjimo galima įvežti prekes asmeniniam naudojimui (Eurazijos ekonominės komisijos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 107 „Dėl atskirų klausimų, susijusių su prekėmis asmeniniam naudojimui“ priedai Nr. 1, Nr. 3 ir Nr. 4):

1) kurių muitinės kaina neviršija 10000 eurų ekvivalentiškai ir (ar) kurių bendras svoris neviršija 50 kg (vežant oro transportu) ir 500 eurų ekvivalentiškai ir (ar) kurių bendras svoris neviršija 25 kg (įvežant kitų rūšių transportu);

2) alkoholinius gėrimus ir alų ne daugiau kaip 3 litrus, skaičiuojant vienam asmeniui, kuris pasiekė 18 metų amžių;

3) tabaką ir tabako gaminius: 200 cigarečių ar 50 cigarų (cigarilų), ar 250 g. tabako arba nurodytus gaminius asortimente, kurių bendras svoris ne daugiau kaip 250 g, skaičiuojant vienam asmeniui, kuris pasiekė 18 metų amžiaus;

4) naudotas prekes, kurias įveža pabėgėliai, priverstiniai persikėlėliai, persikėlėliai, bei vieną automobilį ir vieną priekabą, kurie yra nurodytų asmenų nuosavybė;

5) gautas kaip palikimas prekes, bei vieną automobilį ir vieną priekabą, su sąlyga, kad yra dokumentinis tokių prekių, automobilio ir priekabos gavimo kaip palikimas fakto patvirtinimas;

6) kurias įveža diplomatiniai darbuotojai, užsienio valstybės diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos administracinio-techninio personalo darbuotojai ir jų šeimų nariai;

7) prekes asmeniniam naudojimui (išskyrus transporto priemones asmeniniam naudojimui ir transporto priemonių kėbulus asmeniniam naudojimui), kurios įvežamos ne dažniau kaip 1 kartą per kalendorinius metus darbuotojo darbo valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės diplomatinės atstovybės užsienio įstaigoje termino ribose (su sąlyga, kad yra dokumentinis patvirtinimas);

 

8) prekes asmeniniam naudojimui (išskyrus transporto priemones asmeniniam naudojimui ir transporto priemonių kėbulus asmeniniam naudojimui), kurios įvežamos pasibaigus darbuotojo darbui valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės diplomatinės atstovybės užsienio įstaigoje, įskaitant pervedimą dirbti į kitą valstybę ar atšaukimą prieš terminą (su sąlyga, kad yra dokumentinis patvirtinimas);

9) kurias įveža fiziniai asmenys, kurie valstybės institucija siunčiami dirbti į užsienio valstybę, kurių buvimo už Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos ribų terminas sudaro ne mažiau kaip 11 mėnesių (su sąlyga, kad yra dokumentinis patvirtinimas);

10) kurias įveža fiziniai asmenys, laikinai gyvenantys užsienyje ne mažiau kaip 1 metus (su sąlyga, kad yra dokumentinis patvirtinimas), kurių muitinės kaina neviršija sumą, ekvivalentišką 5000 eurų;

11) įvežamas atgal į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją nepasikeitusioje būklėje, su sąlyga, kad yra jų išvežimo iš Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos  patvirtinimas;

12) kultūros vertybes, su sąlyga, kad jos priskirtos tokioms pagal valstybių - Eurazijos ekonominės sąjungos narių įstatymus;

13) urnas su pelenais, karstus su mirusiųjų kūnais (liekanomis);

14) laikinai įvežamas valstybių - Eurazijos ekonominės sąjungos narių fiziniais asmenimis transporto priemones asmeniniam naudojimui, įregistruotas užsienio valstybės teritorijoje, terminui, kuris neviršija 1 metus, su sąlyga, kad yra muitinės mokesčių, muitų sumokėjimo užtikrinimas;

15) laikinai įvežamas užsienio asmenimis transporto priemones asmeniniam naudojimui, įregistruotas užsienio valstybės teritorijoje, terminui, kol jis laikinai bus Eurazijos ekonominės sąjungos teritorijoje, bet ne daugiau kaip 1 metms;

16) naudotas prekes, kurias laikinai įveža užsienio fiziniai asmenys į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją:

- drabužius, avalinę, kepures, skėčius, juvelyrinius gaminius, asmeninės higienos reikmenys, kitus asmeninio pobūdžio daiktus kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje;

- portatyvinę garsą įrašančią, vaizdą įrašančią, atkūrimo aparatūrą, foto aparatūrą, kurių kiekis neviršija 1 tokios aparatūros kiekvieno pavadinimo ir priklausomybės vienetą, vaizdo įrašo laikmenas, garso įrašo laikmenas, kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje;

- mobiluosius telefonus, smartfonus ir analogiškus ryšio įrengimus ne daugiau kaip 2 vienetus;

- portatyvinius personalinius kompiuterius, tabletes, žaidimo konsoles, kurių kiekis neviršija 1 kiekvieno pavadinimo ir jų priklausomybės vienetą,  kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje;

- nešiojamus muzikos instrumentus kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje;

- kultūros vertybes (jeigu jos priskirtos tokioms pagal valstybių - Eurazijos ekonominės sąjungos narių įstatymus) kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje.

- vaikų vežimėlius, vaikų sėdynes, kurios pritvirtintos ant automobilių sėdinių, kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje.

- neįgaliųjų vežimėlius kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje.

- sporto, turizmo ir medžioklės įrangą ir reikmenis, oro balionus kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje.

- namų gyvūnus, tame tarpe naudojamus medžioklės, sporto, turizmo metu, kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje.

- nešiojamus dializatorius, kitus analogiškus medicinos prietaisus ir jų aksesuarus kiekyje, kuris reikalingas naudojimui, kol bus Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijoje  .

 

 

Kai fiziniai asmenys įveža prekes asmeniniam naudojimui į Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritoriją, taikomi šie muitinės mokesčių, muitų tarifai (Eurazijos ekonominės komisijos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 107 „Dėl atskirų klausimų, susijusių su prekėmis asmeniniam naudojimui“ priedas Nr. 2):

1) bendras tarifas 30% nuo prekių muitinės kainos, bet ne mažiau kaip 4 eurai už 1 kg svorio,  10000 eurų ekvivalentiškai kainos normos ir (ar) 50 kg svorio normos viršijimo dalyje – jeigu įvežamos prekės asmeniniam naudojimui, kurių muitinės kaina viršija sumą, ekvivalentišką 10000 eurų, ir (ar) kurių svoris viršija 50 kg (vežant prekes oro transportu);

2) bendras tarifas 30% nuo prekių muitinės kainos, bet ne mažiau kaip 4 eurai už 1 kg svorio,  500 eurų ekvivalentiškai kainos normos ir (ar) 25 kg svorio normos viršijimo dalyje – jeigu įvežamos prekės asmeniniam naudojimui, kurių muitinės kaina viršija sumą, ekvivalentišką 500 eurų, ir (ar) kurių svoris viršija 25 kg (vežant prekes kitų rūšių transportu);

2) bendras tarifas 30% nuo prekių muitinės kainos, bet ne mažiau kaip 4 eurai už 1 kg svorio  - jeigu įvežama nedalijama prekė asmeniniam naudojimui;

3) bendras tarifas 22 eurai už 1 litrą – jeigu įvežamas etilo alkoholis kiekyje iki 5 litrų;

4) bendras tarifas 10 eurų už 1 litrą 3 litrų kiekio normos viršijimo dalyje – jeigu alkoholiniai gėrimai ir alus įvežami kiekyje nuo 3-ų iki 5-ių litrų įskaitant;

5) bendras tarifas 30% nuo prekių muitinės kainos, bet ne mažiau kaip 4 eurai už 1 kg svorio,  5000 eurų ekvivalentiškai kainos normos viršijimo dalyje – jeigu prekes įveža fiziniai asmenys, laikinai gyvenantys užsienyje ne mažiau kaip 1 metus (su sąlyga, kad yra dokumentinis patvirtinimas), kurių  muitinės kaina viršija sumą, ekvivalentišką 5000 eurų.

Prekės asmeniniam naudojimui ir transporto priemonės (taip pat kuras, esantis įprastuose transporto priemonės bakuose) asmeniniam naudojimui, išvežamos fiziniais asmenimis iš Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos, bendrų tarifų muitinės mokesčiais, muitais ir bendru muitinės mokesčiu neapmokestinamos.

DĖMESIO! Jeigu prekės, kurias gabena fizinis asmuo per muitinės sieną, priskirtos prie prekių neasmeniniam naudojimui, muitinės operacijos tokių prekių atžvilgiu (įskaitant muitinį deklaravimą) atliekamos tvarka, numatyta užsienio ekonominės veiklos dalyviams.  Prekes, kurias gabena fizinis asmuo per muitinės sieną, priskiria prekėms asmeniniam naudojimui muitinės institucija, atsižvelgdama į (Eurazijos ekonominės sąjungos Muitinės kodekso 256 straipsnio 4 punktas):

- fizinio asmens pareiškimą dėl gabenamų prekių (žodžiu ar raštu, panaudojant keleivių muitinės deklaraciją);

- prekių pobūdį ir kiekį;

- fizinio asmens muitinės sienos kirtimų dažnį ir (ar) kaip dažnai jis gabena prekes per muitinės sieną.

Prie prekių, kurios nėra prekės asmeniniam naudojimui, priskiriama (Eurazijos ekonominės komisijos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 107 „Dėl atskirų klausimų, susijusių su prekėmis asmeniniam naudojimui“ priedas Nr. 6):

 

 1. Eršketinių žuvų ikrai, kurių kiekis daugiau kaip 250 g.
 2. Žuvis, vėžiagyviai (gyvi, atšaldyti, užšaldyti) kiekyje daugiau kaip 5 kg.
 3. Etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai ir alus bendru tūriu daugiau kaip 5 l, kuriuos gabena asmuo, pasiekęs 18 metų amžiaus.
 4. Etilo alkoholis, alkoholiniai gėrimai ir alus, kuriuos gabena asmuo, nepasiekęs 18 metų amžių.
 5. Tabakas ir tabako gaminiai kiekyje daugiau kaip 200 cigarečių, ar 50 cigarų (cigarilų), ar 250 g tabako, ar nurodyti gaminiai asortimente bendru svoriu daugiau kaip 250 g, kuriuos gabena asmuo, pasiekęs 18 metų amžiaus.
 6. Tabakas ir tabako gaminiai, kuriuos gabena asmuo, nepasiekęs 18 metų amžiaus.
 7. Išvežamos iš Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos prekės, kurių atžvilgiu valstybės - Eurazijos ekonominės sąjungos narės įstatymais nustatyti eksporto muitai (išskyrus kurą, kuris yra įprastuose transporto priemonės asmeniniam naudojimui bakuose, ir kiekyje ne daugiau kaip 10 l atskiroje talpoje).
 8. Natūralūs deimantai (išskyrus briliantus, kurių kaina ne daugiau kaip 75 tūkst. JAV dolerių, išvežamus iš Eurazijos ekonominės sąjungos muitų teritorijos).
 9. Transporto priemonės, kurios neįtrauktos į atskirų rūšių auto ir moto transporto priemonių ir auto ir moto transporto priemonių priekabų, kurie yra transporto priemonės asmeniniam naudojimui, sąrašą, patvirtintą Eurazijos ekonominės komisijo Kolegijos 2017 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. 74.
 10. Vidaus degimo varikliai (išskyrus pakabinamus valčių variklius).
 11. Centrinio šildymo katilai, klasifikuojami EES UEV PN (Eurazijos ekonominės sąjungos Užsienio ekonominės veiklos Prekių nomenklatūra) subpozicijoje 8403 10.
 12. Mašinos, mechanizmai, įrangos, klasifikuojami EES UEV PN pozicijose 8426 - 8430, 8433 - 8442, 8444 00 - 8449 00 000 0, 8453 - 8464, из 8465, 8466, 8468, 8474 - 8480, 8486, 8514, 8530, 8534 00, 8535, 8545, 8548, 9024, 9027, 9030 ir 9031 (išskyrus vejapjoves vejams, parkams ar sporto aikštelėms, buitinį diskinį pjūklą).
 13. Soliariumai.
 14. Medicinos technika ir įranga (išskyrus reikalingą naudoti pagal medicinos rodyklius).
 15. Medicinos, chirurgijos, stomatologijos ar veterinarijos baldai (išskyrus reikalingas naudoti pagal medicinos rodyklius ligoninės lovas su mechaniniais prietaisais).
 16. Kirpėjo kėdės ir panašios kėdės, jų dalys.
 17. Foto laboratorijų aparatūra ir įranga, klasifikuojamos EES UEV PN prekių pozicijoje 9010.
 18. Prietaisai, aparatūra ir modeliai, skirti demonstravimo tikslams, klasifikuojami EES UEV PN prekių pozicijoje 9023 00.
 19. Žaidimai, kurie veikia monetų, banknotų, banko kortelių, žetonų ar panašių mokėjimo priemonių pagalba.
 20. Prekės, kurių atžvilgiu taikomos eksporto kontrolės priemonės, nustatytais valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės įstatymais atvejais ir tvarka.

DĖMESIO! Už muitinės taisyklių pažeidimą fiziniai asmenys atsako pagal valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės įstatymus.

Jeigu fizinis asmuo nesutinka su muitinės institucijos pareigūno veiksmais, jis turi teisę juos apskųsti pagal valstybės – Eurazijos ekonominės sąjungos narės įstatymus.

 

Оценить