Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Калининградская областная таможня

19 августа 2019 16:34, изменено 19 августа 2019 17:14

Odpowiedzialność zgodnie z Kodeksem Wykroczeń FR

Artykuł Kodeksu Wykroczeń

Wykroczenie

Kara administracyjna

Część 2 art. 16.1 Kodeksu Wykroczeń

ukrycie towarów przed kontrolą celną

grzywna w wysokości od 1,2 do trzykrotnej wielkości kosztów towarów, konfiskata towarów i / lub środków transportu.

Część 2 art. 16.2 Kodeksu Wykroczeń

niezgłoszenie towarów w określonej formie

grzywna w wysokości od 1,2 do podwójnej wielkości kosztów towarów, konfiskata towarów

Art. 16.3 Kodeksu Wykroczeń

nieprzestrzeganie zakazów i ograniczeń w przywozie i (lub) wywózie towarów.

grzywna w wysokości od 1000 rubli do 2500 rubli, konfiskata towarów

Art. 16.4 Kodeksu Wykroczeń

niezgłoszenie lub nieprawidłowe zgłoszenie gotówki i (lub) narzędzi pieniężnych.

grzywna w wysokości od 1,2 do podwójnej niezadeklarowanej kwoty, konfiskata przedmiotu przestępstwa.

Część 1 art. 16.18 Kodeksu Wykroczeń

brak wywozu w ustalonym terminie towarów i środków transportu, wwiezionych tymczasowo na terytorium FR

grzywna w wysokości od 1000 rubli do 2500 rubli, konfiskata towarów oraz środków transportu.

Część 2 art. 16.24 Kodeksu Wykroczeń

udostępnienie innej osobie  tymczasowo wwiezionego pojazdu

grzywna w wysokości od 1000 rubli do 2500 rubli, konfiskata środków transportu.

Оценить