Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Калининградская областная таможня

19 августа 2019 17:16, изменено 19 августа 2019 17:18

Odpowiedzialność karna

Artykuł 193. Uchylanie się od obowiązków w sprawie repatriacji środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej

(w red. Federalnej ustawy z dnia 28.06.2013 Nr. 134-ФЗ)

 

 1. Naruszenie wymogów prawa walutowego Federacji Rosyjskiej o wpłynięciu środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej o wielkiej wartości od jednego lub kilku nierezydentów na konta rezydenta w upoważnionym banku lub na konta rezydenta w bankach rozmieszczonych poza granicami terytorium Federacji Rosyjskiej, w ustalony sposób, należących się rezydentowi zgodnie z warunkami umów handlu zagranicznego (kontraktów) za przekazane nierezydentom towary, wypełnione dla nich prace, wyświadczone im usługi, przekazane im informacje oraz wyniki działalności intelektualnej, w tym wyłączne prawa do nich, a w równej mierze naruszenie wymogów prawa walutowego Federacji Rosyjskiej o zwrocie do Federacji Rosyjskiej na konta rezydenta w upoważnionym banku lub na konta rezydenta w bankach rozmieszczonych poza granicami terytorium Federacji Rosyjskiej, w ustalony sposób środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej o wielkiej wartości, zapłaconych jednemu lub kilku nierezydentom za niewwiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej (nie otrzymane na terytorium Federacji Rosyjskiej) towary, niewypełnione prace, niewyświadczone im usługi, nieprzekazane informacje oraz wyniki działalności intelektualnej, w tym wyłączne prawa do nich, -

karane jest grzywną w wysokości od dwustu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres od jednego roku do trzech lat, lub pracami przymusowymi na czas do trzech lat, lub pozbawieniem wolności na czas do trzech lat.

1.1. Te same czyny popełnione przez grupę osób w ramach wcześniejszej zmowy, -

karane są grzywną w wysokości od trzystu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres od dwóch do trzech lat, lub pracami przymusowymi na czas do czterech lat, lub pozbawieniem wolności na ten sam czas.

(część 1.1 wprowadzona przez Federalną ustawę z dnia 03.07.2016 Nr. 325-ФЗ)

 1. Czyny przewidziane w części pierwszej niniejszego artykułu, popełnione:

(w red. Federalnej ustawy z dnia 03.07.2016 Nr. 325-ФЗ)

 1. a) o wielkiej wartości;
 2. b) przez zorganizowaną grupę;

(punkt "b" w red. Federalnej ustawy z dnia 03.07.2016 Nr. 325-ФЗ)

 1. c) z wykorzystaniem świadomie fałszywego dokumentu;
 2. d) z wykorzystaniem osoby prawnej stworzonej w celu popełnienia jednego lub kilku przestępstw związanych z przeprowadzeniem operacji finansowych oraz innych transakcji ze środkami pieniężnymi lub innym mieniem, -

karane są pozbawieniem wolności na czas do pięciu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat albo bez takowego.

Uwaga. Czyny przewidziane w niniejszym artykule uznawane są za popełnione o znacznej wartości, jeśli kwota niezaliczonych lub niezwróconych środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej według operacji walutowych przeprowadzonych jednokrotnie lub niejednokrotnie w ciągu jednego roku przekracza dziewięć milionów rubli, a o wielkiej wartości - czterdzieści pięć milionów rubli.

(uwaga w red. Federalnej ustawy z dnia 03.07.2016 Nr. 325-ФЗ)

 

Artykuł 193.1. Dokonywanie operacji walutowych w sprawie przekazania środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej na konta nierezydentów z wykorzystaniem fałszywych dokumentów

(wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 28.06.2013 Nr. 134-ФЗ)

 

 1. Dokonywanie operacji walutowych w sprawie przekazania środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej na konta bankowe jednego lub kilku nierezydentów z przedstawieniem organizacji kredytowej, która posiada pełnomocnictwa agenta kontroli walutowej, dokumentów związanych z przeprowadzeniem takich operacji i zawierających świadomie nieprawdziwe informacje o podstawach, o celach i przeznaczeniu przekazania, -

karane jest grzywną w wysokości od dwustu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres od jednego roku do trzech lat, albo pracami przymusowymi na czas do trzech lat, albo pozbawieniem wolności na czas do trzech lat.

 1. Czyn przewidziany w części pierwszej niniejszego artykułu, popełniony:
 2. a) o znacznej wartości;
 3. b) przez grupę osób w ramach wcześniejszej zmowy;
 4. c) z wykorzystaniem osoby prawnej stworzonej w celu popełnienia jednego lub kilku przestępstw związanych z przeprowadzeniem operacji finansowych i innych transakcji ze środkami pieniężnymi lub innym mieniem, -

karane jest pozbawieniem wolności na czas do pięciu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat albo bez takowego.

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej lub drugiej niniejszego artykułu, popełnione:
 2. a) o wielkiej wartości;
 3. b) przez zorganizowaną grupę, -

karane są pozbawieniem wolności na czas od pięciu do dziesięciu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat albo bez takowego.

Uwaga. Czyny przewidziane w niniejszym artykule uznawane są za popełnione o znacznej wartości, jeśli kwota bezprawnie przekazanych środków pieniężnych w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej według operacji walutowych przeprowadzonych jednokrotnie lub niejednokrotnie w ciągu jednego roku przekracza dziewięć milionów rubli, a o wielkiej wartości - czterdzieści pięć milionów rubli.

(uwaga w red. Federalnej ustawy z dnia 03.07.2016 Nr. 325-ФЗ)

 

Artykuł 194. Uchylanie się od uiszczenia opłat celnych pobieranych od organizacji lub osoby fizycznej

(w red. Federalnej ustawy z dnia 25.06.1998 Nr. 92-ФЗ)

 

 1. Uchylanie się od uiszczenia opłat celnych pobieranych od organizacji lub osoby fizycznej, popełnione o znacznej wartości, -

karane jest grzywną w wysokości od stu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres od jednego roku do trzech lat, albo pracami obowiązkowymi na czas do czterystu osiemdziesięciu godzin, albo pracami przymusowymi na czas do dwóch lat, albo pozbawieniem wolności na ten sam czas.

(w red. Federalnej ustawy z dnia 07.12.2011 Nr. 420-ФЗ)

 1. Ten sam czyn popełniony:
 2. a) przez grupę osób w ramach wcześniejszej zmowy;
 3. b) stracił moc. - Federalna ustawa z dnia 08.12.2003 Nr. 162-ФЗ;
 4. c) stracił moc. - Federalna ustawa z dnia 08.12.2003 Nr. 162-ФЗ;
 5. d) o wielkiej wartości, -

karane jest grzywną w wysokości od trzystu tysięcy do pięciuset tysięcy rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres od dwóch do trzech lat, albo pracami przymusowymi na czas do pięciu lat z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk albo prowadzenia określonej działalności na czas do trzech lat lub bez takowego, albo pozbawieniem wolności na czas do pięciu lat z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk albo prowadzenia określonej działalności na czas do trzech lat lub bez takowego.

(w red. Federalnej ustawy z dnia 07.12.2011 Nr. 420-ФЗ)

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej lub drugiej niniejszego artykułu, popełnione:
 2. a) przez osobę urzędową z wykorzystaniem swojego stanowiska służbowego;
 3. b) z zastosowaniem przemocy wobec osoby dokonującej kontrolę celną lub graniczną, -

karane są pozbawieniem wolności na czas od pięciu do dziesięciu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do półtora roku lub bez takowego.

(część 3 wprowadzona przez Federalną ustawę z dnia 07.12.2011 Nr. 420-ФЗ)

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej, drugiej lub trzeciej niniejszego artykułu, popełnione przez zorganizowaną grupę, -

(w red. Federalnej ustawy z dnia 31.12.2014 Nr. 530-ФЗ)

karane są pozbawieniem wolności na czas od siedmiu do dziewiętnastu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do dwóch lat lub bez takowego.

(część 4 wprowadzona przez Federalną ustawę z dnia 07.12.2011 Nr. 420-ФЗ)

Uwaga. Uchylanie się od uiszczenia opłat celnych uznawane jest za popełnione o znacznej wartości, jeśli kwota niezapłaconych opłat celnych za towary przemieszczone przez granicę celną Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w tym w jednej lub kilku partiach towarowych, przekracza dwa miliony rubli, a o wielkiej wartości - sześć milionów rubli.

(uwaga w red. Federalnej ustawy z dnia 03.07.2016 Nr. 325-ФЗ)

 

Artykuł 200.1. Przemyt gotówkowych środków pieniężnych i (lub) instrumentów pieniężnych

(wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 28.06.2013 Nr. 134-ФЗ)

 

 1. Bezprawne przemieszczenie przez granicę celną Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej gotówkowych środków pieniężnych i (lub) instrumentów pieniężnych, popełnione o znacznej wartości, -

karane jest grzywną w wysokości od trzykrotnej do dziesięciokrotnej kwoty bezprawnie przemieszczonych gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartości bezprawnie przemieszczonych instrumentów pieniężnych lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do dwóch lat, albo ograniczeniem wolności na czas do dwóch lat, albo pracami przymusowymi na czas do dwóch lat.

 1. Czyn przewidziany w części pierwszej niniejszego artykułu, popełniony:
 2. a) o wielkiej wartości;
 3. b) przez grupę osób, -

karany jest grzywną w wysokości od dziesięciokrotnej do piętnastokrotnej kwoty bezprawnie przemieszczonych gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartości bezprawnie przemieszczonych instrumentów pieniężnych lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do trzech lat, albo ograniczeniem wolności na czas do czterech lat, albo pracami przymusowymi na czas do czterech lat.

Uwagi. 1. Czyn przewidziany w niniejszym artykule uznawany jest za popełniony o znacznej wartości, jeśli kwota bezprawnie przemieszczonych gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartość bezprawnie przemieszczonych instrumentów pieniężnych przekracza dwukrotną wysokość kwoty gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartość czeków podróżniczych dozwolonych przez prawo celne Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej do przemieszczenia bez pisemnego deklarowania.

 1. Czyn przewidziany w niniejszym artykule uznawany jest za popełniony o wielkiej wartości, jeśli kwota bezprawnie przemieszczonych gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartość bezprawnie przemieszczonych instrumentów pieniężnych przekracza pięciokrotną wysokość kwoty gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartość czeków podróżniczych dozwolonych przez prawo celne Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej do przemieszczenia bez pisemnego deklarowania.
 2. Przy obliczeniu wysokości kwoty bezprawnie przemieszczonych gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartości bezprawnie przemieszczonych instrumentów pieniężnych z całej kwoty bezprawnie przemieszczonych gotówkowych środków pieniężnych i (lub) wartości bezprawnie przemieszczonych instrumentów pieniężnych podlega wykluczeniu ta część, która przez prawo celne Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej jest dozwolona do przemieszczenia bez deklarowania lub została zadeklarowana.
 3. Osobę, która dobrowolnie złożyła gotówkowe środki pieniężne i (lub) instrumenty pieniężne, wskazane w niniejszym artykule, zwalnia się z odpowiedzialności karnej, jeśli w jej czynach nie zawiera się innych znamion przestępstwa. Nie może być uznawane za dobrowolne złożenie gotówkowych środków pieniężnych i (lub) instrumentów pieniężnych wskazanych w niniejszym artykule ich wykrycie przy zastosowaniu form kontroli celnej, ich skonfiskowanie przy zatrzymaniu osoby, a także przy dokonaniu czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawie ich wykrycia i skonfiskowania.
 4. Przez instrumenty pieniężne w celach niniejszego artykułu rozumiane są czeki podróżnicze, weksle, czeki (czeki bankowe), a także papiery wartościowe w formie dokumentów, spełniające obowiązek emitenta (dłużnika) w sprawie wypłaty środków pieniężnych, w których nie wskazano osoby, której dokonywana jest taka wypłata.

 

Artykuł 200.2. Przemyt towarów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych

(wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 31.12.2014 Nr. 530-ФЗ)

 

 1. Bezprawne przemieszczenie przez granicę celną Unii Celnej towarów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych o znacznej wartości -

karane jest grzywną w wysokości od trzystu tysięcy do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres od jednego roku do trzech lat, albo pracami przymusowymi na czas do pięciu lat, albo pozbawieniem wolności na ten sam czas.

 1. Ten sam czyn popełniony:
 2. a) przez grupę osób w ramach wcześniejszej zmowy;
 3. b) przez osobę urzędową z wykorzystaniem swojego stanowiska służbowego, -

karane jest pozbawieniem wolności na czas od trzech do siedmiu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do trzech lat lub bez takowego.

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej lub drugiej niniejszego artykułu, popełnione przez zorganizowaną grupę, -

karane są pozbawieniem wolności na czas od siedmiu do dziewiętnastu lat z grzywną w wysokości do dwóch milionów rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat albo bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do dwóch lat albo bez takowego.

Uwagi. 1. Czyny przewidziane w niniejszym artykule uznawane są za popełnione o znacznej wartości, jeśli wartość towarów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych przekracza dwieście pięćdziesiąt tysięcy rubli.

 1. Przy obliczeniu wysokości wartości bezprawnie przemieszczonych towarów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych z całej wartości bezprawnie przemieszczonych towarów alkoholowych i (lub) wyrobów tytoniowych podlega wykluczeniu ta część wartości wskazanych towarów, która przez prawo celne Unii Celnej jest dozwolona do przemieszczenia bez deklarowania i (lub) była zadeklarowana.

 

 

Artykuł 226.1. Przemyt substancji silnie działających, toksycznych, trujących, wybuchowych, radioaktywnych, źródeł promieniowania, materiałów jądrowych, broni palnej lub jej podstawowych części, urządzeń wybuchowych, amunicji, broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, innych rodzajów broni, innego sprzętu wojskowego, a także materiałów i urządzeń, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, innych rodzajów broni, innego sprzętu wojskowego, a w równej mierze strategicznie ważnych towarów i zasobów lub dóbr kultury, albo szczególnie cennych dzikich zwierząt i wodnych zasobów biologicznych

(w red. Federalnej ustawy z dnia 02.07.2013 Nr. 150-ФЗ)

(wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 07.12.2011 Nr. 420-ФЗ)

 

 1. Bezprawne przemieszczenie przez granicę celną Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej albo Granicę państwową Federacji Rosyjskiej z państwami członkowskimi Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej substancji silnie działających, toksycznych, trujących, wybuchowych, radioaktywnych, źródeł promieniowania, materiałów jądrowych, broni palnej, jej podstawowych części (lufy, zamka, bębna, szkieletu, komory zamkowej), urządzeń wybuchowych, amunicji, broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, innych rodzajów broni, innego sprzętu wojskowego, a także materiałów i urządzeń, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu broni masowego rażenia, środków jej przenoszenia, innych rodzajów broni, innego sprzętu wojskowego, a w równej mierze strategicznie ważnych towarów i zasobów lub dóbr kultury o znacznej wartości albo szczególnie cennych dzikich zwierząt i wodnych zasobów biologicznych należących do gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi Federacji Rosyjskiej i (lub) chronionych przez umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej, ich części i derywatów (pochodnych) -

(w red. Federalnych ustaw z dnia 02.07.2013 Nr. 150-ФЗ, z dnia 27.06.2018 Nr. 157-ФЗ)

karane jest pozbawieniem wolności na czas od trzech do siedmiu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do jednego roku lub bez takowego.

 1. Czyn przewidziany w części pierwszej niniejszego artykułu, popełniony:
 2. a) przez osobę urzędową z wykorzystaniem swojego stanowiska służbowego;
 3. b) z zastosowaniem przemocy wobec osoby dokonującej kontrolę celną lub graniczną, -

karany jest pozbawieniem wolności na czas od pięciu do dziesięciu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do półtora roku lub bez takowego.

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej lub drugiej niniejszego artykułu, popełnione przez zorganizowaną grupę, -

karane są pozbawieniem wolności na czas od siedmiu do dziewiętnastu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do dwóch lat lub bez takowego.

Uwagi. 1. Wykaz strategicznie ważnych towarów i zasobów dla celów niniejszego artykułu zatwierdzany jest przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

 1. Za znaczną wartość strategicznie ważnych towarów i zasobów w niniejszym artykule uznawana jest ich wartość, przekraczająca jeden milion rubli. Dla poszczególnych rodzajów strategicznie ważnych towarów i zasobów ustalanych przez Rząd Federacji Rosyjskiej, za znaczną wartość uznawana jest ich wartość, przekraczająca sto tysięcy rubli.

(w red. Federalnych ustaw z dnia 23.07.2013 Nr. 245-ФЗ, z dnia 27.06.2018 Nr. 156-ФЗ)

 1. Wykaz szczególnie cennych dzikich zwierząt i wodnych zasobów biologicznych należących do gatunków wpisanych do Czerwonej Księgi Federacji Rosyjskiej i (lub) chronionych przez umowy międzynarodowe Federacji Rosyjskiej, dla celów niniejszego artykułu i artykułu 258.1 niniejszego Kodeksu zatwierdzany jest przez Rząd Federacji Rosyjskiej.

(punkt 3 wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 02.07.2013 Nr. 150-ФЗ)

 1. Za znaczną wartość dóbr kultury w niniejszym artykule uznawana jest ich wartość przekraczająca sto tysięcy rubli.

(punkt 4 wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 23.07.2013 Nr. 245-ФЗ)

 

 

Artykuł 229.1. Przemyt środków narkotycznych, substancji psychotropowych, ich prekursorów lub analogów, roślin, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursor, albo ich części, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, narzędzi lub urządzeń, znajdujących się pod specjalną kontrolą i wykorzystywanych do produkcji środków narkotycznych lub substancji psychotropowych

(wprowadzony przez Federalną ustawę z dnia 07.12.2011 Nr. 420-ФЗ)

 

 1. Bezprawne przemieszczenie przez granicę celną Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej albo Państwową granicę Federacji Rosyjskiej z państwami członkowskimi Unii Celnej w ramach Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej środków narkotycznych, substancji psychotropowych, ich prekursorów lub analogów, roślin, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, albo ich części, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, narzędzi lub urządzeń, znajdujących się pod specjalną kontrolą i wykorzystywanych do produkcji środków narkotycznych lub substancji psychotropowych, -

karane jest pozbawieniem wolności na czas od trzech do siedmiu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do jednego roku lub bez takowego.

 1. Ten sam czyn popełniony:
 2. a) przez grupę osób w ramach wcześniejszej zmowy;
 3. b) przez osobę urzędową z wykorzystaniem swojego stanowiska służbowego;
 4. c) odnośnie do środków narkotycznych, substancji psychotropowych lub ich analogów, roślin, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe, albo ich części zawierających środki narkotyczne lub substancje psychotropowe, o znacznej wartości, -

karany jest pozbawieniem wolności na czas od pięciu do dziesięciu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do półtora roku lub bez takowego.

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej lub drugiej niniejszego artykułu, popełnione odnośnie do środków narkotycznych, substancji psychotropowych, ich prekursorów lub analogów, roślin, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, albo ich części, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, o znacznej wartości, -

karane są pozbawieniem wolności na czas od dziesięciu do dwudziestu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat lub bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do dwóch lat lub bez takowego.

 1. Czyny przewidziane w częściach pierwszej, drugiej lub trzeciej niniejszego artykułu, popełnione:
 2. a) przez zorganizowaną grupę;
 3. b) odnośnie do środków narkotycznych, substancji psychotropowych, ich prekursorów lub analogów, roślin, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, albo ich części, zawierających środki narkotyczne, substancje psychotropowe lub ich prekursory, o wielkiej wartości;
 4. c) z zastosowaniem przemocy wobec osoby dokonującej kontrolę celną lub graniczną, -

karane są pozbawieniem wolności na czas od piętnastu do dwudziestu lat z grzywną w wysokości do jednego miliona rubli lub w wysokości wynagrodzenia lub innego dochodu skazanego za okres do pięciu lat albo bez takowego i z ograniczeniem wolności na czas do dwóch lat lub bez takowego lub dożywotnym pozbawieniem wolności.

(w red. Federalnej ustawy z dnia 01.03.2012 Nr. 18-ФЗ)

Uwagi. Straciły moc prawną. - Federalna ustawa z dnia 01.03.2012 Nr. 18-ФЗ.

 

Оценить