Ваш браузер устарел!

Обновите ваш браузер для правильного отображения этого сайта. Обновить мой браузер

Калининградская областная таможня

20 августа 2019 17:04, изменено 20 августа 2019 17:06

Wzór skargi

WZÓR SKARGI NA DECYZJĘ I/LUB DZIAŁANIA (ZANIECHANIA) ORGANU CELNEGO LUB JEGO FUNKCJONARIUSZA

_______________________________

(nazwa wyższego organu celnego, adres)

______________________________________________

(dane skarżącego)

 

SKARGA

 

__________________________________________________________________

(nazwa organu celnego, decyzja i/lub działanie (zaniechanie) którego podlegają zaskarżeniu)

_______________________________________________________________________________________________________

(meritum zaskarżonej decyzji i/lub działania (zaniechania))

_______________________________________________________________________________________________________

(podstawy, na których osoba składająca skargę uważa, że jego prawa zostały naruszone)

_______________________________________________________________________________________________________

(prośba osoby, składającej skargę)

 

Lista dokumentów dołączonych do skargi:

 

 

 

 

_________________________                                                 _______________

(podpis osoby, składającej skargę)                                                           (data)

 

Оценить